Naujiena

Karjeros kelias

2021 05 04

Milsa įmonių grupės kolektyvas nuoširdžiai dėkoja UAB "Granitas" buvusiam generaliniam direktoriui Arijui Korkuzui, ilgamečiui Milsa įmonių grupės darbuotojui, prie UAB Milsa kolektyvo prisijungusiam dar 1998 m., už išskirtinį indėlį į Milsa  įmonių grupę. Per savo darbinę karjerą Arijus Korkuzas įmonių grupėje užėmė įvairias aukščiausio lygmens vadovaujančias pozicijas ir išsiskyrė savo drąsa, puikiu teisės išmanymu, organizuotumu, buvo ir yra pavyzdys kitiems. 

Arijus Korkuzas gimė 1952 m. birželio 13 d Kaune. Mokėsi tuometinėje Kauno II vidurinėje mokykloje. Vėliau įstojo mokytis į Vilniaus valstybinį V. Kapsuko universitetą (dabar Vilniaus universitetas) ir 1976 m.  įgijo materialinio – techninio aprūpinimo ekonomikos ir planavimo specialybę. Vadovavimo karjera prasidėjo dirbant Nemuno laivininkystės valdyboje komercijos inžinieriumi. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, Nemuno laivininkystės valdyba buvo padalinta, o Arijus Korkuzas tapo atskirtos bendrovės „Nemuno laivininkystė“ vadovu. Laivininkystės veikla buvo susijusi su skaldos gamintojais, kadangi tuomet buvo naudojami vidaus vandens keliai skaldos transportavimui Lietuvoje. Tokiu būdu užsimezgė kontaktai su skaldos gamintojais ir Arijus Korkuzas 1998 metais buvo pakviestas prisijungti prie UAB “Milsa” kolektyvo ir užimti ekonomikos direktoriaus pareigas. UAB „Milsa“ privatizacijos proceso metu buvo įsigijusi AB „Klovainių skalda“ kontrolinį akcijų paketą ir 1999 m. Arijus Korkuzas buvo paskirtas AB „Klovainių skalda“ laikinai eiti direktoriaus pareigas, o 2000 – 2006 metais pervestas į AB “Klovainių skaldai” generalinio direktoriaus pareigas. 2006-2008 Arijus Korkuzas dirbo UAB “Milsa” generaliniu direktoriumi, vėliau 2008-2015 metais UAB “Milsa” vykdančiuoju direktoriumi. Nuo 2015 m. iki 2021 m. gegužės 3 d.  Arijus Korkuzas dirbo UAB „Granitas“ generaliniu direktoriumi ir sėkmingai ėjo šias pareigas vienoje didžiausių granito skaldos gamyklų Lietuvoje. 2011 metais Arijus Korkuzas buvo apdovanotas Skaldos gamintojų asociacijos „Milsa ir ko“ Garbės ženklu.  Arijus Korkuzas ilgus metus užėmė Skaldos gamintojų asociacijos „Milsa ir ko“ viceprezidento pareigas.

Reikia paminėti, kad dirbant gamybinėse bendrovėse išsiskyrė savo ūkiškumu, tvarka, taip paversdamas Skaldos gamintojų asociacijos „Milsa ir ko“ bendroves moderniomis ir šiuolaikiškomis skaldos gamyklomis. 2001 m. Arijus Korkuzas AB „Klovainių skalda“  bendrovėje įdiegė ISO kokybės vadybos standartą. Kolegos ir partneriai jį apibūdina kaip savo įsipareigojimų ir duoto žodžio  besilaikantį žmogų. Didžiausias Arijaus Korkuzo įvertinimas yra tai, kad atėjęs iš visiškai skirtingos industrijos į kalnakasybos pramonę, tapo vienu geriausių kalnakasybos industrijos specialistų Lietuvoje, ypatingai prisidėjusių prie šios pramonės vystymosi Lietuvoje.

Arijui Korkuzui 2021 m. gegužės 3 d. buvo įteiktas Danieliaus Makulavičiaus vardinis apdovanojimas, stiklo ir granito akmens meno kūrinys, už ypatingus nuopelnus dirbant Milsa įmonių grupėje. 

Vykstant natūraliai kartų kaitai, Arijus Korkuzas vadovavimą UAB Granitas perleidžia per darbus UAB Granite užaugintai naujai kartai -  gamybos direktoriaus pareigose dirbusiam Martynui Senkui. 

Martynas Senkus puikiai išmano gamybinius procesus, savo karjerą UAB Granite pradėjęs prieš penkiolika metų nuo inžinieriaus – laboranto pareigų. Nuolat tobulėdamas Martynas Senkus ne tik sėkmingai kyla karjeros laiptais UAB Granite, bet taip pat pasižymi iniciatyvumu, atsakingumu ir prisideda prie vertės kūrimo visai Milsa įmonių grupei.