Kokybė

 „Milsa” įmonių grupės pagrindinė veikla - statybinių nerūdinių medžiagų perdirbimas ir tiekimas. Įmonėse įdiegta kokybės vadybos sistema pagal ISO 9001 reikalavimus. Grupės bendrovėse laikomasi visų galiojančių ES ir nacionalinių reglamentų, siekiama tausoti ir saugoti aplinką bei nuolat ieškoma efektyviausių būdų mažinti neigiamą poveikį aplinkai.

Visa įmonių grupės gamybinėse bendrovėse gaminama granito ir dolomito produkcija yra sertifikuota ir paženklinta CE ženklu.

Produkcijos vidinė gamybos kontrolė vykdoma gamybinių įmonių laboratorijose. AB “Klovainių skalda” bandymų laboratorija akredituota pagal LST EN ISO/IEC 17025 standarto reikalavimus.
Sertifikatai

AB "Klovainių skalda" UAB "Granitas"                UAB "Granitinė skalda"
     
LST_EN_12620 granitmil
LST_EN_13043 granitmil  
LST_EN_13285