Kokybė

 „Milsa” įmonių grupės pagrindinė veikla - statybinių nerūdinių medžiagų perdirbimas ir tiekimas. Įmonėse įdiegta kokybės vadybos sistema pagal ISO 9001 reikalavimus. Grupės bendrovėse laikomasi visų galiojančių ES ir nacionalinių reglamentų, tausojant ir saugant aplinką, bei nuolat ieškoma efektyviausių būdų mažinti neigiamą poveikį aplinkai.

Visa įmonių grupės gamybinėse bendrovėse gaminama granito ir dolomito produkcija yra sertifikuota ir paženklinta CE ženklu.

Produkcijos vidinė gamybos kontrolė vykdoma gamybinių įmonių laboratorijose. AB “Klovainių skalda” bandymų laboratorija akredituota pagal LST EN ISO/IEC 17025 standarto reikalavimus.
Sertifikatai

AB "Klovainių skalda" UAB "Granitas"                UAB "Granitinė skalda"
     
   AB „Klovainių skalda“ akredituotos labaratorijos atliekamų bandymų įkainiai:

Bandymo pavadinimas Kaina, EUR (be PVM)
   
Mineralinės medžiagos (≤ 31,5 mm) granuliometrinės sudėties ir užterštumo nustatymas plovimu ir sijojimu
30,50
Mineralinės medžiagos (> 31,5 mm) granuliometrinės sudėties ir užterštumo nustatymas plovimu ir sijojimu
39,00
Mineralinės medžiagos frakcijų mišinio granuliometrinės sudėties ir užterštumo nustatymas plovimu ir sijojimu
40,50
Mineralinės medžiagos (≤ 31,5 mm), siauros frakcijos dalelių formos rodiklio nustatymas
12,50
Mineralinės medžiagos (> 31,5 mm) dalelių formos rodiklio nustatymas
17,50
Mineralinės medžiagos (≤ 31,5 mm) dalelių plokštumo nustatymas
32,00
Mineralinės medžiagos (> 31,5 mm) dalelių plokštumo nustatymas
35,00
Užpildų atsparumo trupinimui nustatymas pagal Los Andželo metodą
27,50
Užpildų atsparumo trupinimui nustatymas smūginiu metodu
80,00
Užpildų stiprumo nustatymas pagal skalumą
15,00
Bandinių paėmimas
7,50 EUR už val. + 0,50 Eur/km
Bandinių dalijimas
3,50