Klovainių skalda

Apie įmonę ir jos veiklą

AB „Klovainių skalda“ įkurta 1969 metais. Iki Lietuvos nepriklausomybės atgavimo bendrovė veikė kaip kelių statybinių medžiagų įmonių susivienijimo „Granitas“ Pakruojo filialas. Atkūrus nepriklausomybę, 1992 metais susivienijimas „Granitas“  pertvarkytas į akcinę bendrovę. Tais pačiais metais įregistruota valstybinė įmonė „Klovainių skalda“, kuri netrukus privatizuota, o dar po metų jai suteiktas AB „Klovainių skalda“ pavadinimas.  

Šiandien bendrovė yra  viena didžiausių ir ekonomiškai stipriausių dolomito skaldos gamintojų Lietuvoje. Pagrindinė bendrovės veikla – įvairių frakcijų sertifikuotos dolomito skaldos, granito skaldos, natūralaus dolomito akmens ir dolomitmilčių  gamyba.

Bendrovė yra Skaldos gamintojų asociacijos „Milsa ir ko“ narė.Socialinė atsakomybė

AB "Klovainių skalda“ vadovaujasi principais, kurie remiasi skaidria ir tolerantiška verslo praktika, saugia ir ekologiškai švaria aplinka. Diegiami kokybės ir veiklos standartai, kurie yra įgyvendinami kasdienėje veikloje. Bendrovė nuolat prisideda prie socialinės aplinkos gerinimo, skatina darbuotojų sąmoningumą.

Bendrovė išsiskiria šiais socialiai atsakingoms įmonėms būdingais bruožais:

  • Veiklos skaidrumas (įstatymų laikymasis, „švarūs pinigai“, jokių „atlyginimų vokeliuose“);
  • Rūpestis aplinkosauga (gamybos likutinių produktų panaudojimas, gamyklos remonto liekanų utilizavimas, dulkėtumo mažinimas, triukšmo mažinimas, atliekų rūšiavimas);
  • Racionalus ir maksimalus išteklių naudojimas;
  • Socialiai teisingi, aiškūs ir visiems darbuotojams suprantami darbo užmokesčio principai;
  • Pastovus dėmesys darbų saugai ir dirbančiųjų sveikatai ir darbo sąlygoms;
  • Nuolatinis psichologinio klimato darbe gerinimas;
  • Etikos ir moralės normų laikymasis darbe, nulinė tolerancijai bet kokiai diskriminacijai;
  • Darbuotojų įgalinimas ir įtraukimas: darbuotojų idėjų ir pasiūlymų realizavimas;
  • Darbuotojų laisvalaikio organizavimas, sveikos gyvensenos ir bendravimo gerinimo propagavimas.

Bendrovė išeksploatavusi karjerą atlieka rekultivaciją, kuri bendrovei neduoda tiesioginės naudos, tačiau tai gamtos apsauga ir atsirandanti socialinė nauda viso Pakruojo rajono gyventojams. Rekultivuojant karjerą įkuriamos rekreacinės poilsio zonos, sutvarkomas kraštovaizdis ne tik panaikina kasinėjimo žymes, bet teikia džiugesį čia besilankantiems žmonėms.

Įgyvendindami aukščiau paminėtas priemones, tikime darnaus ir tvaraus verslo vystymu,, kuomet nuolat rūpinamasi savo klientais, darbuotojais bei aplinka.


Europos sąjungos fondų investicijų programa

Akcinė bendrovė "KLOVAINIŲ SKALDA" įgyvendina projektą „Įmonės gamybos procesų modernizavimas didinant darbo našumo ir veiklos efektyvumo rodiklius“, kurio  tikslas - įmonės gamybos procesų skaitmeninimas, siekiant didinti įmonės  darbo našumą. Projekto įgyvendinimo metu bus įsigyta  mobili dolomito skaldos gamybos linija.
Finansavimo ir administravimo sutartis su VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra pasirašyta  pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-854 „Pramonės skaitmeninimas  LT“. 
Projekto finansavimas –259000 Eur iš Europos regioninės plėtros fondo.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo  2018 m. gruodžio 04 d. iki 2020 m. balandžio 14  d.


Kontaktai

Rekvizitai

AB "Klovainių skalda"
Įmonės kodas 167901031
PVM mokėtojo kodas LT679010314

Adresas

Gamyklos g. 2, Beržinių k., 83209 Pakruojo pšt., Pakruojo r. sav.
Tel. (8 421)  44 574
El. p. info@klovainiuskalda.lt

Banko sąskaita

A. s. LT16 4010 0456 0004 0275
Luminor Bank AS


Klovainių skalda
Nerijus Vitkus
Realizacijos ir pirkimų padalinio vadovas (kreiptis dėl mažmeninių skaldos pardavimų)
Mob. tel. +370 696 50684
El. paštas: n.vitkus@klovainiuskalda.lt
Kristina Jankauskienė
Administratorė-personalo vadybininkė
Tel. nr. +370 421 44574
El. paštas: info@klovainiuskalda.lt
Imantas Kuncevičius
Projektų ir inovacijų direktorius
Mob. tel. +370 680 39751
El. paštas: i.kuncevicius@klovainiuskalda.lt
Gediminas Mozūras
Gamybos direktorius
Mob. tel. +370 620 17220
El. paštas: g.mozuras@klovainiuskalda.lt
Vitolis Urmonas
Generalinis direktorius
Mob. tel. +370 686 44534
El. paštas: v.urmonas@klovainiuskalda.lt