Klovainių skalda

Apie įmonę ir jos veiklą

AB „Klovainių skalda“ įkurta 1969 metais. Iki Lietuvos nepriklausomybės atgavimo bendrovė veikė kaip kelių statybinių medžiagų įmonių susivienijimo „Granitas“ Pakruojo filialas. Atkūrus nepriklausomybę, 1992 metais susivienijimas „Granitas“  pertvarkytas į akcinę bendrovę. Tais pačiais metais įregistruota valstybinė įmonė „Klovainių skalda“, kuri netrukus privatizuota, o dar po metų jai suteiktas AB „Klovainių skalda“ pavadinimas.  

Šiandien bendrovė yra  viena didžiausių ir ekonomiškai stipriausių dolomito skaldos gamintojų Lietuvoje. Pagrindinė bendrovės veikla – įvairių frakcijų sertifikuotos dolomito skaldos, granito skaldos, natūralaus dolomito akmens ir dolomitmilčių  gamyba.

Bendrovė yra Skaldos gamintojų asociacijos „Milsa ir ko“ narė.Socialinė atsakomybė

Mūsų bendrovė išsiskiria šiais socialiai atsakingoms įmonėms būdingais bruožais:
  • Veiklos skaidrumas (įstatymų laikymasis, „švarūs pinigai“, jokių „atlyginimų vokeliuose“).
  • Rūpestis aplinkosaugos problemomis (gamybos likutinių produktų panaudojimas, gamyklos remonto liekanų utilizavimas, dulkėtumo mažinimas apželdinant augmeniją, kitų dulkėtumo mažinimo sprendimų ieškojimas, jų efektyvumo didinimas).
  • Racionalus ir maksimalus išteklių naudojimas.
Atliekama rekultivacija. Rekultivacija bendrovei neduoda tiesioginės naudos, tačiau tai gamtos apsauga ir atsirandanti socialinė nauda viso Pakruojo rajono gyventojams, įkuriamos rekreacinės poilsio zonos, sutvarkomas kraštovaizdis ne tik panaikina kasinėjimo žymes, bet teikia džiugesį čia besilankantiems žmonėms.


Kokybės politika

  1. Klientų pasitenkinimas mūsų gaminių ir paslaugų kokybe yra mūsų aukščiausias ir ilgalaikis tikslas.
  2. Mastelį mūsų kokybei nustato klientas. Jo sprendimas ir jo bei teisiniai reikalavimai yra lemiantys.
  3. Mes užtikriname kokybę laikydamiesi geros profesinės praktikos principų, įdiegdami bei tobulindami kokybės sistemą pagal ISO 9001:2015, bei laikydamiesi reglamentuojančių dokumentų reikalavimų.
  4. Kokybės sistemos rezultatyvumo ir kokybės gerinimas yra nuolatinis mūsų darbas. Esminis kokybės principas - visiems viską atlikti ,,100% kokybiškai”. Tokiu būdu kokybė padidina bendrovės konkurencingumą.
  5. Iš kiekvieno darbuotojo reikalaujama dirbti savo atsakomybės ribose - daug dėmesio skiriant atsakingų darbuotojų mokymui. Įpareigojame laikytis kokybės vadybos reikalavimų.


Europos sąjungos fondų investicijų programa

Akcinė bendrovė "KLOVAINIŲ SKALDA" įgyvendina projektą „Įmonės gamybos procesų modernizavimas didinant darbo našumo ir veiklos efektyvumo rodiklius“, kurio  tikslas - įmonės gamybos procesų skaitmeninimas, siekiant didinti įmonės  darbo našumą. Projekto įgyvendinimo metu bus įsigyta  mobili dolomito skaldos gamybos linija.
Finansavimo ir administravimo sutartis su VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra pasirašyta  pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-854 „Pramonės skaitmeninimas  LT“. 
Projekto finansavimas –259000 Eur iš Europos regioninės plėtros fondo.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo  2018 m. gruodžio 04 d. iki 2020 m. balandžio 14  d.


Kontaktai

Rekvizitai

AB "Klovainių skalda"
Įmonės kodas 167901031
PVM mokėtojo kodas LT679010314

Adresas

Gamyklos g. 2, Beržinių k., 83209 Pakruojo pšt., Pakruojo r. sav.
Tel. (8 421)  44 574
El. p. info@klovainiuskalda.lt

Banko sąskaita

A. s. LT16 4010 0456 0004 0275
Luminor Bank AS


Klovainių skalda
Nerijus Vitkus
Realizacijos ir pirkimų padalinio vadovas (kreiptis dėl mažmeninių skaldos pardavimų)
Mob. tel. +370 696 50684
El. paštas: n.vitkus@klovainiuskalda.lt
Kristina Jankauskienė
Administratorė-personalo vadybininkė
Tel. nr. +370 421 44574
El. paštas: info@klovainiuskalda.lt
Imantas Kuncevičius
Projektų ir inovacijų direktorius
Mob. tel. +370 680 39751
El. paštas: i.kuncevicius@klovainiuskalda.lt
Gediminas Mozūras
Gamybos direktorius
Mob. tel. +370 620 17220
El. paštas: g.mozuras@klovainiuskalda.lt
Vitolis Urmonas
Generalinis direktorius
Mob. tel. +370 686 44534
El. paštas: v.urmonas@klovainiuskalda.lt