Naujiena

„Granitinė skalda“ modernizuoja gamybos procesą

2020 08 05

UAB „Granitinė skalda“ pradėjo gamybos proceso atnaujinimo projektą, po kurio planuoja tapti moderniausia granito skaldos gamykla Lietuvoje.

Modernizuoti gamybos procesą nuspręsta atsižvelgiant į didėjančius reikalavimus produkcijos kokybei, siekiant optimizuoti gamybinių procesų efektyvumą, padidinti našumą mažinant sunaudojamos energijos bei kuro kiekius produkto vienetui pagaminti, pagerinti darbo sąlygas bei sumažinti neigiamą poveikį aplinkai.

Pagal Europos sąjungos (ES) finansuojamą projektą modernizacija prasidėjo 2020 m. liepos pradžioje ir vyks iki 2021 metų pabaigos. Planuojama padidinti transporto aptarnavimo greitį įsigyjant du frontalinius krautuvus. Gamykloje bus atnaujinta sijojimo linija su naujais našesniais vibrosijotuvais ir naujais moderniais konvejeriais, kurie leis suformuoti didesnius pagamintos produkcijos sandėlius ir padės dar geriau užtikrinti rinkos poreikius.

Taip pat bus įsigytos papildomos automobilinės svarstyklės, automatizuoti transporto srautų valdymo procesai, įdiegta autotransporto važiuoklės apiplovimo įranga, kitos aplinkosauginės priemonės, mažinančios dulkėtumo ir garso taršą. Pagamintos produkcijos gamybos vidinei kontrolei užtikrinti bus atnaujinta įmonės laboratorija su naujomis patalpomis bei laboratorine įranga.

Projektas „Kompleksinis gamybos proceso modernizavimas diegiant technologines ekoinovacijas“ įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.2-LVPA-K-837 „Eco-inovacijos LT+“. Projekto finansavimas – 850500 Eur iš Europos regioninės plėtros fondo. Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2019 m. rugsėjo 17 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d. Bendros investicijos pagal šį projektą siekia: 2,4 mln. EUR.

nuotrauka asociatyvi