Granitinė skalda

Apie įmonę ir jos veiklą

UAB „Granitinė skalda“ – daugiau nei 50 metų Vilniuje veikianti granito gamykla. 1965 m. Kelių statybinių medžiagų įmonių susivienijimo „Granitas“ Vilniaus filialo Panerių teritorinėje bazėje pradėta skaldos gamyba, o tai laikoma dabartinės UAB „Granitinė skalda“ veiklos pradžia. Atkūrus nepriklausomybę, 1992 m. susivienijimas „Granitas“  pertvarkytas į akcinę bendrovę. 1995 m. AB „Granitas“ Vilniaus filialas pertvarkomas į AB „Granitinė skalda“.

Šiandien UAB „Granitinė skalda“ yra viena iš didžiausių ir ekonomiškai stipriausių granito skaldos gamintojų Lietuvoje. Pagrindinė bendrovės veikla – įvairių frakcijų sertifikuotos granito skaldos gamyba ir mineralinių medžiagų krovos darbai.

Bendrovė yra Skaldos gamintojų asociacijos „Milsa ir ko“ narė.Socialinė atsakomybė

UAB „Granitinė skalda" vadovaujasi principais, kurie remiasi skaidria ir tolerantiška verslo praktika, saugia ir ekologiškai švaria aplinka. Diegiami kokybės ir veiklos standartai, kurie yra įgyvendinami kasdienėje veikloje. Bendrovė nuolat prisideda prie socialinės aplinkos gerinimo, skatina darbuotojų sąmoningumą.

Bendrovė išsiskiria šiais socialiai atsakingoms įmonėms būdingais bruožais:

  • Veiklos skaidrumas (įstatymų laikymasis, „švarūs pinigai“, jokių „atlyginimų vokeliuose“);
  • Rūpestis aplinkosauga (gamybos likutinių produktų panaudojimas, gamyklos remonto liekanų utilizavimas, dulkėtumo mažinimas, triukšmo mažinimas, atliekų rūšiavimas);
  • Socialiai teisingi, aiškūs ir visiems darbuotojams suprantami darbo užmokesčio principai;
  • Pastovus dėmesys darbų saugai ir dirbančiųjų sveikatai ir darbo sąlygoms;
  • Nuolatinis psichologinio klimato darbe gerinimas;
  • Etikos ir moralės normų laikymasis darbe, nulinė tolerancijai bet kokiai diskriminacijai;
  • Darbuotojų įgalinimas ir įtraukimas: darbuotojų idėjų ir pasiūlymų realizavimas;
  • Darbuotojų laisvalaikio organizavimas, sveikos gyvensenos ir bendravimo gerinimo propagavimas.

 

Įgyvendindami aukščiau paminėtas priemones, tikime darnaus ir tvaraus verslo vystymu, kuomet nuolat rūpinamasi savo klientais, darbuotojais bei aplinka.


Europos sąjungos fondų investicijų programa

Uždaroji akcinė bendrovė „Granitinė skalda“ įgyvendina projektą „Kompleksinis gamybos proceso modernizavimas diegiant technologines ekoinovacijas“. Projektą nuspręsta įgyvendinti, nes šiuo metu gaminamų produktų gamybos tobulinimas, diegiant technologines ekoinovacijas, yra neišvengiamas dėl vis didėjančių reikalavimų produkcijos kokybei, gamybinių procesų efektyvumo optimizavimo, darbo sąlygų gerinimo bei neigiamo poveikio aplinkai sumažinimo. Todėl projekto įgyvendinimo metu planuojama įsigyti naują granito skaldos gamybos technologinę liniją ir frontalinius krautuvus (2 vnt.).Šios investicijos leis modernizuoti gamybinę-technologinę bazę didindama našumą ir mažindama sunaudojamos energijos bei kuro kiekius produkto vienetui pagaminti. Taip pat prisidės prie neigiamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai sumažinimo.
Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.2-LVPA-K-837 „Eco-inovacijos LT+“.
Projekto finansavimas – 850.500 Eur iš Europos regioninės plėtros fondo.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo  2019 m. rugsėjo 17 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d.

 


Kontaktai

Rekvizitai

UAB "Granitinė skalda"
Įmonės kodas: 120090821
PVM kodas: LT200908219

Adresas

Granito g. 2, LT-02241, Vilnius
Tel. +370 5 2640360
info@granitineskalda.lt

Banko sąskaita

A.s. LT127044060000306596
AB SEB bankas. Banko kodas 70440


Granitinė skalda
Rūta Maldutytė
Administratorė
Tel. nr. +370 5 2640360
Mob. tel. +370 610 41524
El. paštas: info@granitineskalda.lt
Laimonas Stumbras
Gamybos direktorius
Mob. tel. +370 616 30780
El. paštas: l.stumbras@granitineskalda.lt
Matas Bulevičius
Generalinis direktorius
Mob. tel. +370 650 60761
El. paštas: m.bulevicius@granitineskalda.lt