Granitas

Apie įmonę ir jos veiklą

UAB „Granitas“ – istorijos pradžia laikoma 1959 m., kuomet Kaune įkuriama Gręžimo ir sprogdinimo darbų kontora, kuri vėliau pervadinama į valdybą. 1974 m. valdyba buvo reorganizuota į Kelių statybinių medžiagų įmonių susivienijimą „Granitas”. 1977 m. pradėta eksploatuoti Kauno skaldos gamykla dabartinėje UAB „Granitas“ teritorijoje. Po nepriklausomybės atgavimo susivienijimas „Granitas” pertvarkomas į valstybinę įmonę „Granitas”, vėliau į AB „Granitas”.

Šiandien UAB „Granitas“ yra viena iš didžiausių ir ekonomiškai stipriausių granito skaldos gamintojų Lietuvoje. Pagrindinė bendrovės veikla – įvairių frakcijų sertifikuotos granito skaldos bei granitmilčių gamyba ir mineralinių medžiagų krovos darbai.

Bendrovė yra Skaldos gamintojų asociacijos „Milsa ir ko“ narė.Socialinė atsakomybė

  1. Veiklos skaidrumas
  2. Geras psichologinis klimatas darbe
  3. Įstatymiškai pagrįsti, aiškūs ir visiems darbuotojams suprantami apmokėjimo už darbą principai
  4. Pastovus dėmesys darbų saugai ir dirbančiųjų darbo sąlygoms
  5. Komandinis, orientuotas į galutinį rezultatą darbas
  6. Skatinti darbuotojų idėjų ir pasiūlymų realizavimą
  7. Siekiant klientams pateikti aukštos kokybės produkciją užtikrinti gamybos proceso ir skaldų sandėliavimo nuolatinę kontrolę
  8. Nuolat peržiūrėti kokybės tikslus, orientuojantis į gamybos proceso pokyčius


Europos sąjungos fondų investicijų programa

Uždaroji akcinė bendrovė „Granitas“ įgyvendina projektą „Granito skaldos ir kitų produktų gamybos modernizavimas gerinant aplinkosauginius bei veiklos efektyvumo rodiklius“. Sprendimas dėl projekto įgyvendinimo priimtas siekiant pagerinti įmonės veiklos efektyvumo rodiklius, sumažinti taršą bei gamtinių resursų sąnaudas. Projekto įgyvendinimo metu planuojama įsigyti naują granito skaldos gamybos technologinę liniją, frontalinį krautuvą ir hidraulinį industrinį ekskavatorių. Šios investicijos leis modernizuoti gamybinę – technologinę bazę, padidins našumą, sumažins elektros energijos bei kuro kiekį produkto vienetui pagaminti. Projekto metu diegiamos technologinės ekoinovacijos prisidės prie neigiamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai sumažinimo.
Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.2-LVPA-K-837 „Eco-inovacijos LT+“.
Projekto finansavimas – 908 670,00 Eur iš Europos regioninės plėtros fondo.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo  2019 m. spalio 11 d. iki 2022 m. liepos 29 d.


Kontaktai

Rekvizitai

UAB "Granitas"
Įmonės kodas: 132084071
PVM kodas: LT320840716

Adresas

Elektrėnų g. 16, LT-51205, Kaunas
Tel. +370 37 350304 
granitas@granitas.lt

Banko sąskaita

A. s. LT117044060002845880
AB SEB bankas. Banko kodas 70440


Granitas
Agnė Stankevičienė
Administratorė
Tel. nr. +370 37 350304
Mob. tel. +370 620 62211
El. paštas: granitas@granitas.lt
Martynas Senkus
Gamybos direktorius
Mob. tel. +370 612 64303
El. paštas: m.senkus@granitas.lt
Arijus Korkuzas
Generalinis direktorius
Tel. nr. +370 37 350280
Mob. tel. +370 686 48951
El. paštas: a.korkuzas@granitas.lt